poniedziałek, 24 stycznia 2022

Homilia, 23 stycznia 2022

Trzecia Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie – Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Psalm – Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63c)
Drugie czytanie – 1 Kor 12, 12-30
Aklamacja – Por. Łk 4, 18
Ewangelia – Łk 1, 1-4; 4, 14-21

Poruszane wątki: proklamowanie Słowa Bożego, deportacja babilońska, pociecha Pism, synagoga, pierwsze wystąpienie Jezusa, koniec czasów, antychryst,
św. Ignacy Loyola, św. Franciszek

Aktualności

 16 stycznia nie było nowego kazania.

środa, 12 stycznia 2022

Homilia, 9 stycznia 2022


Święto Chrztu Pańskiego

Pierwsze czytanie – Iz 40, 1-5. 9-11
Psalm – Ps 104 (103), 1-2a. 3b-4. 24-25. 27-28. 29b-30 (R.: por. 1a)
Drugie czytanie – Tt 2, 11-14; 3, 4-7
Aklamacja – Por. Łk 3, 16
Ewangelia – Łk 3, 15-16.21-22

Poruszane wątki: chrzest, apostazja, bł. kardynał Stefan Wyszyński i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

środa, 1 grudnia 2021

Homilia, 28 listopada 2021

Pierwsza Niedziela Adwentu

Pierwsze czytanie – Jr 33, 14-16
Psalm – Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: por. 1b)
Drugie czytanie – 1 Tes 3, 12 – 4, 2
Aklamacja – Ps 85 (84), 8
Ewangelia – Łk 21, 25-28. 34-36

Poruszane wątki: adwent, Umberto Eco, Jurodiwi (szaleńcy Chrystusowi), czuwanie, osądzanie, modlitwa

wtorek, 23 listopada 2021

Homilia, 21 listopada 2021

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Pierwsze czytanie – Dn 7, 13-14
Psalm – Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a)
Drugie czytanie – Ap 1, 5-8
Aklamacja – Por. Mk 11, 9c. 10a
Ewangelia – J 18, 33b-37

Poruszane wątki: Jezus przed Piłatem, "Bracia Karamazow" Fiodora Dostojewskiego, rozwody, aborcja, eutanazja, kondycja psychiczna dzieci i młodzieży, świadectwo Chrystusa, o. Dolindo Ruotolo

poniedziałek, 15 listopada 2021

Homilia, 14 listopada 2021

Trzydziesta Trzecia Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie – Dn 12, 1-3
Psalm – Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1b)
Drugie czytanie – Hbr 10, 11-14. 18
Aklamacja – Por. Łk 21, 36
Ewangelia – Mk 13, 24-32

Poruszane wątki: ucisk, Kościół w Niemczech, nowa książka ks. Roberta "Ogień w Kościele. Nadzieja w czasach kryzysu", Carlo Carretto (włoski zakonnik), Michel Houellebecq (francuski pisarz), prorok Daniel

wtorek, 9 listopada 2021

Homilia, 7 listopada 2021

Trzydziesta Druga Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie – 1 Krl 17, 10-16
Psalm – Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b)
Drugie czytanie – Hbr 9, 24-28
Aklamacja – Mt 5, 3
Ewangelia – Mk 12, 38-44

Poruszane wątki: sekularyzacja w Polsce, materializm, aborcja, Boża Opatrzność, prorok Eliasz i wdowa z Sarepty Sydońskiej, dyktatura antychrysta wg papieża Benedykta XVI, wdowi grosz, chciwość

wtorek, 2 listopada 2021

Homilia, 31 października 2021

Trzydziesta Pierwsza Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie – Pwt 6, 2-6
Psalm – Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab (R.: 2)
Drugie czytanie – Hbr 7, 23-28
Aklamacja – J 14, 23
Ewangelia – Mk 12, 28b-34

Poruszane wątki: największe przykazania miłości Boga i bliźniego, św. Jan Gabriel Perboyre (1802-1840), o. Dolindo Ruotolo, czyściec

wtorek, 26 października 2021

Homilia, 24 października 2021

Trzydziesta Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie – Jr 31, 7-9
Psalm – Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a)
Drugie czytanie – Hbr 5, 1-6
Aklamacja – Por. 2 Tm 1, 10b
Ewangelia – Mk 10, 46b-52

Poruszane wątki: Jerycho, ślepota, bylejakość życia, Bartymeusz, Enzina Cervo, kłamstwo, br. Daniele Natale, o. Pio, o. Dolindo Ruotolo

wtorek, 12 października 2021

Homilia, 10 października 2021

Dwudziesta Ósma Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie – Mdr 7, 7-11
Psalm – Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 14a)
Drugie czytanie – Hbr 4, 12-13
Aklamacja – Mt 5, 3
Ewangelia – Mk 10, 17-30

Poruszane wątki: siostry Karmelitanki Bose z Gdyni, misje w Finaladii, Gdańskie Seminarium Duchowne, Mądrość to skarb najcenniejszy (pierwsze czytanie), Jezus i bogaty młodzieniec (Ewangelia), kairos (krótki czas łaski), br. Daniele Natale, o. Dolindo Ruotolo

środa, 28 lipca 2021

Homilia, 25 lipca 2021

Siedemnasta Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie – 2 Krl 4, 42-44
Psalm – Ps 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18 (R.: por. 16)
Drugie czytanie – Ef 4, 1-6
Aklamacja – Por. Łk 7, 16
Ewangelia – J 6, 1-15

Poruszane wątki: cudowne rozmnożenie chleba, ludzka niewystarczalność, lęki, sakrament, adhortacja "Verbum Domini" Benedykta XVI, Słowo Boże, św. Piotr w domu Korneliusza, Samuel, film "Stowarzyszeniu umarłych poetów", kardynał Józef Glemp i ks. Robert w Wenecji, motu proprio "Traditionis Custodes" Papieża Franciszka, różnorodność obrzędów w Kościele, Eucharystia, mistyczka Maria Valtorta

wtorek, 20 lipca 2021

Homilia, 18 lipca 2021

Szesnasta Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie – Jr 23, 1-6
Psalm – Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b)
Drugie czytanie – Ef 2, 13-18
Aklamacja – Por. J 10, 27
Ewangelia – Mk 6, 30-34

Poruszane wątki: głoszenie Ewangelii, pasterze Kościoła, taktyka walki z Kościołem, ks. Bernard Randall, 47. sesja Rady Praw Człowieka w Genewie, totalitaryzm miękki, książka "Chiny 5.0. Jak powstaje cyfrowa dyktatura", sposób na idealny odpoczynek, św. Jan Paweł II

poniedziałek, 12 lipca 2021

Homilia, 11 lipca 2021

Piętnasta Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie – Am 7, 12-15
Psalm – Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8)
Drugie czytanie – Ef 1, 3-14
Aklamacja – Por. Ef 1, 17-18
Ewangelia – Mk 6, 7-13

Poruszane wątki: opinie o Kościele, Królestwo Niebieskie, Amos i Amazjasz, rozesłanie Dwunastu, wspomnienia z misji ks. Roberta