piątek, 9 marca 2018

Aktualności

Na kolejne kazanie zapraszamy w kwietniu.

Homilia z 4 marca 2018 roku


Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

Pierwsze czytanie: Wj 20, 1-17
Psalm: Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68c)
Drugie czytanie: 1 Kor 1, 22-25
Aklamacja: Por. J 3, 16
Ewangelia: J 2, 13-25

Temat przewodni: Dziesięć przykazań, czyli droga do wolności

Poruszane wątki: święto Paschy (Pesach), wyjście z Egiptu, św. Edyta Stein, Cham (syn Noego)nowe formy herezji pelagianizmu i gnozy, rutyna, oczyszczenie świątyni przez Jezusa

poniedziałek, 5 marca 2018

Homilia z 25 lutego 2018 roku


Druga Niedziela Wielkiego Postu

Pierwsze czytanie: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18
Psalm: Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19 (R.: por. Ps 116A [114], 9)
Drugie czytanie: Rz 8, 31b-34
Aklamacja: Por. Mt 17, 5
Ewangelia: Łk 9, 28-36

Temat przewodni: Ocknij się! Obudź się!

Poruszane wątki: zgorszenie krzyżem, przemienienie Jezusa, rutyna, Abraham i Izaak, próby wiary, pragnienia serca, pełnienie woli Boga

czwartek, 15 lutego 2018

Wywiad w Salve TV


Jaką radę na dobre przeżycie Wielkiego Postu dałby o. Dolindo? Jakie stawiać sobie postanowienia na ten okres, a jakich unikać? Ks. dr hab. Robert Skrzypczak o tym, jak przeżyć Post i nie zwariować.

środa, 14 lutego 2018

Homilia z 11 lutego 2018 roku


Szósta Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie: Kpł 13, 1-2. 45-46
Psalm: Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11 (R.: por. 7)
Drugie czytanie: 1 Kor 10, 31 – 11, 1
Aklamacja: Por. Łk 7, 16
Ewangelia: Mk 1, 40-45

Temat przewodni: Trąd

Poruszane wątki: Izraelici, złorzeczenie, brak życzliwości, nienawiść, dybuk, przebaczenie, zgorszenie

Aktualności

4 lutego nie było nowego kazania.

środa, 31 stycznia 2018

Homilia z 28 stycznia 2018 roku


Czwarta Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie: Pwt 18, 15-20
Psalm: Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a)
Drugie czytanie: 1 Kor 7, 32-35
Aklamacja: Mt 4, 16
Ewangelia: Mk 1, 21-28

Temat przewodni: Prorok

Poruszane wątki: epoka ekspertów i specjalistów, zaufanie wobec Boga, nawrócenie, prawda, pokora