wtorek, 26 maja 2015

Homilia z 24 maja 2015 roku


Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Pierwsze czytanie: Dz 2, 1-11
Psalm responsoryjny: Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por. 30)
Drugie czytanie: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13
Ewangelia: J 20, 19-23

Temat przewodni: Lekarstwo na kłamstwo


Pozostałe nagrania z naszego kościoła znajdują się tutaj.

95. urodziny św. Jana Pawła II

18 maja 2015 św. Jan Paweł II obchodził 95. urodziny. W związku z tym wydarzeniem do naszej parafii przyjechał Arturo Mari – osobisty fotograf naszego papieża. poniedziałek, 11 maja 2015

piątek, 8 maja 2015

Homilia z 3 maja 2015 roku


Piąta Niedziela Wielkanocna

Pierwsze czytanie: Dz 9, 26-31
Psalm responsoryjny: Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c i 31a i 32ab
Drugie czytanie: 1 J 3, 18-24
Śpiew przed Ewangelią: J 15, 4. 5b
Ewangelia: J 15, 1-8

Temat przewodni: Wytrwałość

Poruszane wątki: św. Paweł

Pozostałe nagrania z naszego kościoła znajdują się tutaj.

piątek, 24 kwietnia 2015

Homilia z 19 kwietnia 2015 roku


Trzecia Niedziela Wielkanocna

Pierwsze czytanie: Dz 3, 13-15. 17-19
Psalm responsoryjny: Ps 4, 2. 4 i 9 (R.: 7b)
Drugie czytanie: 1 J 2, 1-5a
Śpiew przed Ewangelią: Por. Łk 24, 32
Ewangelia: Łk 24, 35-48

Temat przewodni: Jezus oświeca nasze umysły

Poruszane wątki: Jan Rodowicz „Anoda”, Mincha, Barabasz

Pozostałe nagrania z naszego kościoła znajdują się tutaj.

sobota, 7 marca 2015

Homilia z 1 marca 2015 roku

 
Druga Niedziela Wielkiego Postu 

Pierwsze czytanie: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18
Psalm responsoryjny: Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19 (R.: Ps 116 (114), 9)
Drugie czytanie: Rz 8, 31b-34
Śpiew przed Ewangelią: Mt 17, 7
Ewangelia: Mk 9, 2-10

Temat przewodni: Abraham i Izaak

Pozostałe nagrania z naszego kościoła znajdują się tutaj.

czwartek, 26 lutego 2015

Homilia z 22 lutego 2015 roku

 
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu 

Pierwsze czytanie: Rdz 9, 8-15
Psalm responsoryjny: Ps 25 (24), 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 10)
Drugie czytanie: 1 P 3, 18-22
Śpiew przed Ewangelią: Mt 4, 4b
Ewangelia: Mk 1, 12-15

Temat przewodni: Obecność Ducha Świętego w naszym życiu
Poruszane wątki: Maria Konopnicka "Jak to ze lnem było", św. Augustyn

Pozostałe nagrania z naszego kościoła znajdują się tutaj.