niedziela, 25 września 2016

Homilia z 25 września 2016 roku


Dwudziesta szósta Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie: Am 6, 1a. 4-7
Psalm responsoryjny: Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. 2)
Drugie czytanie: 1 Tm 6, 11-16
Śpiew przed Ewangelią: 2 Kor 8, 9
Ewangelia: Łk 16, 19-31

Temat przewodni: Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

Pozostałe nagrania z naszego kościoła znajdują się tutaj.

wtorek, 12 lipca 2016

Homilia z 10 lipca 2016 roku


Piętnasta Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie: Pwt 30, 10-14
Psalm responsoryjny: Ps 69 (68), 14. 17 i 30. 31 i 36ab i 37 (R.: por. 33b)
Drugie czytanie: Kol 1, 15-20
Śpiew przed Ewangelią: J 13, 34
Ewangelia: Łk 10, 25-37

Temat przewodni: Miłosierdzie

Poruszane wątki: filakterie, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, korporacje, psychopatia

Pozostałe nagrania z naszego kościoła znajdują się tutaj.

piątek, 8 lipca 2016

Homilia z 3 lipca 2016 roku


Czternasta Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie: Iz 66, 10-14c
Psalm responsoryjny: Ps 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1)
Drugie czytanie: Ga 6, 14-18
Śpiew przed Ewangelią: Kol 3, 15a. 16a
Ewangelia: Łk 10, 1-12. 17-20

Temat przewodni: Ręka Boga

Poruszane wątki: św. Franciszek, św. Paweł, Mojżesz i Sefora (Wj 4, 24-26)

Pozostałe nagrania z naszego kościoła znajdują się tutaj.

środa, 29 czerwca 2016

Homilia z 26 czerwca 2016 roku


Trzynasta Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie: 1 Krl 19, 16b. 19-21
Psalm responsoryjny: Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 5a)
Drugie czytanie: Ga 5, 1. 13-18
Śpiew przed Ewangelią: 1 Sm 3, 9; J 6, 68b
Ewangelia: Łk 9, 51-62

Temat przewodni: Pójdź za Mną

Poruszane wątki: "Znaczy Kapitan" Karol Olgierd BorchardtŚwiatowe Dni Młodzieży, własne powołanie, wolność,  Joseph Ratzinger (papież Benedykt XVI)

Pozostałe nagrania z naszego kościoła znajdują się tutaj.

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Aktualności

19 czerwca (dwunasta Niedziela zwykła) nie było nowego kazania.

Homilia z 12 czerwca 2016 roku


Jedenasta Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie: 2 Sm 12, 1. 7-10. 13
Psalm responsoryjny: Ps 32 (31), 1-2. 5. 7 i 11 (R.: por. 5c)
Drugie czytanie: Ga 2, 16. 19-21
Śpiew przed Ewangelią: 1 J 4, 10b
Ewangelia: Łk 7, 36 – 8, 3

Temat przewodni: Uczniowie i klienci

Poruszane wątki: sekularyzacja, grzech króla Dawida, uczta w domu faryzeusza Szymona, przebaczenie

Pozostałe nagrania z naszego kościoła znajdują się tutaj.

wtorek, 7 czerwca 2016

Homilia z 5 czerwca 2016 roku


Dziesiąta Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie: 1 Krl 17, 17-24
Psalm responsoryjny: Ps 30 (29), 2-4. 5-6ab. 11 i 12a i 13b (R.: 2a)
Drugie czytanie: Ga 1, 11-19
Śpiew przed Ewangelią: Łk 7, 16
Ewangelia: Łk 7, 11-17

Temat przewodni: Pocałunek Boga

Poruszane wątki: prorok Eliasz wskrzesza dziecko, św. Stanisław Papczyński, przejście przez Morze Czerwone, wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Pozostałe nagrania z naszego kościoła znajdują się tutaj.

poniedziałek, 30 maja 2016

Aktualności

26 maja (Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa)
oraz 29 maja (dziewiąta Niedziela zwykła) nie było nowych kazań.