poniedziałek, 25 stycznia 2016

Aktualności

Niedziela, 7 lutego
Nie było nowego kazania.

Niedziela, 31 stycznia
Nie było nowego kazania.

Niedziela, 24 stycznia
Nowe kazanie ks. Roberta niestety nie zostanie opublikowane.
Udało się, co prawda, nagrać obraz, ale urządzenie rejestrujące dźwięk
odmówiło posłuszeństwa. Przepraszamy.

wtorek, 19 stycznia 2016

Homilia z 17 stycznia 2016 roku


Druga Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie: Iz 62, 1-5
Psalm responsoryjny: Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7b-8a. 9-10c (R.: 3)
Drugie czytanie: 1 Kor 12, 4-11
Śpiew przed Ewangelią: 2 Tes 2, 14
Ewangelia: J 2, 1-12

Temat przewodni: Maryja oraz sługa weselny


Pozostałe nagrania z naszego kościoła znajdują się tutaj.

środa, 13 stycznia 2016

Homilia z 10 stycznia 2016 roku


Święto Chrztu Pańskiego

Pierwsze czytanie: Iz 42, 1-4. 6-7
Psalm responsoryjny: Ps 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: 11b)
Drugie czytanie: Dz 10, 34-38
Śpiew przed Ewangelią: Por. Mk 9, 6
Ewangelia: Łk 3, 15-16. 21-22

Temat przewodni: Chrzest


Pozostałe nagrania z naszego kościoła znajdują się tutaj.

piątek, 8 stycznia 2016

Homilia z 3 stycznia 2016 roku


Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Pierwsze czytanie: Syr 24, 1-2. 8-12
Psalm responsoryjny: Ps 147, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: J 1, 14)
Drugie czytanie: Ef 1, 3-6. 15-18
Śpiew przed Ewangelią: Por. 1 Tm 3, 16
Ewangelia: J 1, 1-5. 9-14

Temat przewodni: Bóg ratuje nas Słowem


Pozostałe nagrania z naszego kościoła znajdują się tutaj.

Aktualności

27 grudnia nie było nowego kazania.

poniedziałek, 21 grudnia 2015

Homilia z 20 grudnia 2015 roku


Czwarta Niedziela Adwentu

Pierwsze czytanie: Mi 5, 1-4a
Psalm responsoryjny: Ps 80 (79), 2ac i3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4)
Drugie czytanie: Hbr 10, 5-10
Śpiew przed Ewangelią: Łk 1, 38
Ewangelia: Łk 1, 39-45

Temat przewodni: Wiara


Pozostałe nagrania z naszego kościoła znajdują się tutaj.

poniedziałek, 2 listopada 2015

Aktualności

Od 1 listopada do 13 grudnia ks. Robert wygłosił tylko jedno kazanie, które nie zostało zarejestrowane.

25 października
W naszej parafii gościliśmy relikwie św. Ojca Maksymiliana Mari Kolbego. Kazania na mszach św. wygłosił o. Marcin Bronakowski (www.niepokalanow.pl).

piątek, 23 października 2015

Homilia z 18 października 2015 roku


Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie: Iz 53, 10-11 
Psalm responsoryjny: Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22)
Drugie czytanie: Hbr 4, 14-16
Śpiew przed Ewangelią: Mk 10, 45
Ewangelia: Mk 10, 35-45

Temat przewodni: Nasze pragnienia
Pozostałe nagrania z naszego kościoła znajdują się tutaj.

poniedziałek, 5 października 2015

Homilia z 4 października 2015 roku


Dwudziesta siódma Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie: Rdz 2, 18-24
Psalm responsoryjny: Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-6 (R.: por. 5)
Drugie czytanie: Hbr 2, 9-11
Śpiew przed Ewangelią: 1 J 4, 12
Ewangelia: Mk 10, 2-16

Temat przewodni: Małżeństwo
Pozostałe nagrania z naszego kościoła znajdują się tutaj.